Djup, Känsla & Motiv...

Detta är något Jag aldrig får NOG utav, att kunna hitta djupet, känslan, motivet och ljuset i bilden, fotot är otroligt SPÄNNANDE...

Det är som i de flesta fall, ÖGONBLICKET när Du just passerar något, Du ser en skymt av något, stannar upp, tar ett kliv tillbaka och PRECIS där, mitt framför ÖGONEN så är MOTIVET. 

Det är som en WOW-upplevelse i sig, något som Du inte har förväntat Dig, MEN som bara är där, PRECIS där och då.